درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
نجمه جوانمردی

نجمه جوانمردی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه الزهرا
  • 12 سال تدریس در دبیرستان شاهد به عنوان دبیر رسمی شیمی در پایه دهم و یازدهم
  • تدریس در مدارس غیر انتفاعی و هم چنین خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

12 سال تدریس در دبیرستان شاهد به عنوان دبیر رسمی شیمی در پایه دهم و یازدهم

تدریس در دانشگاه علمی کاربردی در چندین واحد

تدریس در مدارس غیر انتفاعی و هم چنین خصوصی

ویدیو وجود ندارد!