درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مرضیه احمدی

مرضیه احمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری از دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی)
  • 27 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • 2 سال تدریس در دبیرستان پرالک ناحیه 6
  • تدریس در دبیرستان دولتی بشری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

2 سال تدریس در دبیرستان پرالک ناحیه 6

تدریس در دبیرستان دولتی بشری

27 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!