درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مریم دادپور

مریم دادپور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شیراز
  • دستیار استاد فیزیک122 رشته‌های مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه شیراز
  • دستیار استاد فیزیک116 شیمی‌ و زمین‌شناسی در دانشگاه شیراز
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دستیار استاد فیزیک122 رشته‌های مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه شیراز

دستیار استاد فیزیک116 رشته ی زیست‌شناسی در دانشگاه شیراز

دستیار استاد فیزیک116 شیمی‌ و زمین‌شناسی در دانشگاه شیراز

سابقه تدریس خصوصی

آشنایی با تدریس فیزیک به روش ساده و قابل فهم

ویدیو وجود ندارد!