درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مریم بانشی

مریم بانشی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  • 6 سال تدریس دروس ریاضی متوسطه به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

6 سال تدریس دروس ریاضی متوسطه به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!