درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهره میرزایی

زهره میرزایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
دکترا ریاضی از دانشگاه اصفهان
  • 5 سال تدریس در دانشگاه اصفهان
  • تدریس ریاضی در دبیرستان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس ریاضی در دبیرستان

5 سال تدریس در دانشگاه اصفهان

ویدیو وجود ندارد!