درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

نرگس عین ابادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس حضوری - تهران
219 جلسه موفق
تدریس بمدت 30 سال در اموزش و پرورش
  • تدریس در مدارس غیر دولتی و دولتی
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس خصوصی ریاضی متوسطه اول

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط نرگس عین ابادی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فارسی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فارسی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فارسی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

تدریس در مدارس غیر دولتی و دولتی

قبولی دانش اموزان ششم به تیزهوشان

تدریس بمدت 30 سال در اموزش و پرورش

دیدگاه دانش آموزان درباره نرگس عین ابادی

5 از 5 20 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

امیرسام صنعتی

2 ماه پیش

جلسه اول بسیار عالی بود ممنون از شما

ریاضی چهارم ابتدایی

رادمان رفیع

4 ماه پیش

خوب بود

ریاضی سوم ابتدایی

شهرزاد کریمی

3 ماه پیش

ممنون از خانم عین آبادی بابت تدریس عالیشون

ریاضی هفتم

ویدیو وجود ندارد!