درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
امیر پرتانیان

امیر پرتانیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه تهران
  • کارشناسی مهندسی هوافضا از دانشگاه فردوسی مشهد
  • افتخار تحصیلی: طراح دستگاه های مکانیکی
  • افتخار تحصیلی: دارای گواهی های علمی داخلی و خارجی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دارای سابقه دو سال تدریس دروس ریاضی و فیزیک متوسطه اول و دوم به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!