درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا موسوی

زهرا موسوی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
9 جلسه موفق
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  • 2 سال تدریس ابتدایی در مدارس غیر انتفاعی
  • تدریس رباتیک در موسسات

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

2 سال تدریس ابتدایی در مدارس غیر انتفاعی

تدریس رباتیک در موسسات

ویدیو وجود ندارد!