درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
علیرضا خورشیدی

علیرضا خورشیدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا شیمی از دانشگاه گیلان
  • 15 سال استاد دانشگاه گیلان
  • هدف و شیوه تدریس بر اساس آموزش بنیادی و مفهومی همراه با ایجاد انگیزه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

استاد دانشگاه گیلان از سال 88

ویدیو وجود ندارد!