درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
آزیتا کرمی

آزیتا کرمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد دبیر دینی و عربی از دانشگاه فرهنگیان
  • 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!