درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

مریم سعدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس حضوری - اصفهان
75 جلسه موفق
کارشناسی ارشد روانشناسی (گرایش بالینی) از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه تدریس بمدت 8 سال در مدارس و خصوصی
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • تدریس بمدت 4 سال در خانه کودک و نوجوان اصفهان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم سعدی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

فارسی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

استعداد تحلیلی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

فارسی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

فارسی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

تدریس بمدت 4 سال در مدارس‌ غیرانتفاعی نمونه

تدریس بمدت 4 سال در خانه کودک و نوجوان اصفهان

سابقه تدریس بمدت 8 سال در مدارس و خصوصی

سابقه تدریس در دبستان سپیده ی نور،دبستان جوانه ی امروز، خانه نوجوان اصفهان ، دبستان کندو، دبستان عصر انقلاب و...

دیدگاه دانش آموزان درباره مریم سعدی

5 از 5 10 نفر امتیاز داده اند.

5
4.9
4.8
5

امیرحسین بیگی

1 ماه پیش

برای جلسه اول خوب بودند، پسرم راضی بود

ریاضی ششم ابتدایی

امیرکیان امیری

3 ماه پیش

خیلی خوب هستند دخترم هم ارتباط خوبی باهاشون برقرار کردند سرموقع کلاس رو برگزار کردند ازشون راضی هستم

فارسی اول ابتدایی

طناز زارعی

4 ماه پیش

خیلی عالی و مودب و با شخصیت بودن

ریاضی اول ابتدایی

ویدیو وجود ندارد!