درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
داوود صداقت پارسا

داوود صداقت پارسا

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی دبیر زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
  • 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش مناطق7،8،4
  • سابقه تدریس خصوصی بیش از 20 سال زبان انگلیسی دوره اول و دوم دبیرستان بصورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش مناطق7،8،4

سابقه تدریس خصوصی بیش از 20 سال زبان انگلیسی دوره اول و دوم دبیرستان بصورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!