درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
نادیا نصرتی

نادیا نصرتی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
4 جلسه موفق
دانشجوی دکترا مهندسی پزشکی از دانشگاه تهران
  • 4 سال مدرس و استادیار در دانشگاه سوم ایران
  • 4 سال تدریس خصوصی به دانش آموزان مدارس تیزهوشان، سلام، علامه، مهدوی، نمونه دولتی، فرزانگان
  • مدرس المپیاد ملی دانشجویی ایران
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

4 سال مدرس و استادیار در دانشگاه سوم ایران

مدرس المپیاد ملی دانشجویی ایران

4 سال تدریس خصوصی به دانش آموزان مدارس تیزهوشان، سلام، علامه، مهدوی، نمونه دولتی، فرزانگان

تدریس دروس تخصصی ریاضی به دانشجویان خارج از ایران