درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

ساناز بشکوه

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه پیام نور
  • گذراندن دوره TTC از دانشگاه شهید بهشتی
  • سابقه تدریس در آموزشگاه ها
  • تدریس به دانش آموزان به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط ساناز بشکوه

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

تدریس به دانش آموزان به صورت خصوصی

سابقه تدریس در آموزشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!