درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
ساناز بشکوه

ساناز بشکوه

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
1 جلسه موفق
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه پیام نور
  • گذراندن دوره TTC از دانشگاه شهید بهشتی
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس در آموزشگاه ها

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس به دانش آموزان به صورت خصوصی

سابقه تدریس در آموزشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!