این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مرضیه برازنده

مرضیه برازنده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی نقاشی از دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • 18 سال تدریس طراحی و نقاشی در موسسات و خصوصی
  • 5 سال تدریس در هنرستان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

18 سال تدریس طراحی و نقاشی در موسسات و خصوصی

5 سال تدریس در هنرستان

ویدیو وجود ندارد!