درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سید مهدی ساداتی نوش آبادی

سید مهدی ساداتی نوش آبادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
دکترا زبان شناسی از دانشگاه پیام نور
  • 12 سال تدریس در دانشگاه
  • 8 ترم تدریس در دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
  • دارنده کارت اساتید بین المللی صادره از سوی یونسکو (ITIC)

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس در دانشگاه ( از سال 1391 تا کنون)

دارنده کارت اساتید بین المللی صادره از سوی یونسکو (ITIC)

اشتغال به عنوان کارشناس آمار و روابط بین الملل

8 ترم تدریس در دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

ویدیو وجود ندارد!