این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
کیانوش کاظمی

کیانوش کاظمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
دکترا ریاضی از دانشگاه بیرجند
  • سابقه 16 سال تدریس در دانشگاه های پیام نور ، آزاد، غیر انتفاعی، جهاد دانشگاهی، جامع علمی کاربردی
  • تدریس در آموزشگاه قلم سفید، قلم چی و جهاد دانشگاهی
  • پژوهشگر برتر دوره دکتری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در دانشگاه های پیام نور - ازاد - غیر انتفاعی- جهاد دانشگاهی- جامع علمی کاربردی

تدریس در آموزشگاه قلم سفید

تدریس در آموزشگاه های دکتر محمد شفیعی و جهاد دانشگاهی

تدریس در کانون قلم چی

ویدیو وجود ندارد!