درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فریبا محمدی

فریبا محمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
3 جلسه موفق
کارشناسی ارشد دبیری ریاضی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
  • 25 سال تدریس و معاونت در مدارس آموزش و پرورش
  • بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

25 سال تدریس و معاونت در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!