درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حسین حبیبی

حسین حبیبی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی از دانشگاه تهران
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • رتبه 8 کنکور ارشد جغرافیای سیاسی
  • استعداد درخشان رشته جغرافیا دانشگاه خوارزمی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

معلم رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!