فرانک تقی زاد

فرانک تقی زاد

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران

کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تبریز

سابقه 6 سال تدریس خصوصی

سابقه 4 سال تدریس در موسسات و آموزشگاه

درباره استاد

آموزش با متد های Alter ego plus و tendance

سابقه 6 سال تدریس خصوصی

سابقه 4 سال تدریس در موسسات و آموزشگاه

تلفن پشتیبانی
021-91005343