درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فرانک تقی زاد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران
  • کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تبریز
  • سابقه 6 سال تدریس خصوصی
  • سابقه 4 سال تدریس در موسسات و آموزشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فرانک تقی زاد

زبان فرانسه عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکالمه زبان فرانسه (مهاجرت)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سابقه 6 سال تدریس خصوصی

سابقه 4 سال تدریس در موسسات و آموزشگاه

ویدیو وجود ندارد!