درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
نیکو داورپناه

نیکو داورپناه

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • سابقه 12 تدریس زبان برای سطوح مختلف در موسسات
  • مدرس کانون زبان ایران
  • استاد دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 12 تدریس زبان برای سطوح مختلف در موسسات

مدرس کانون زبان ایران

استاد دانشگاه

تدریس در پژوهشگران اختر کاویان آینده گرا

ویدیو وجود ندارد!