درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

سمیه دانش

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس حضوری - مشهد
28 جلسه موفق
کارشناسی مهندسی محیط زیست از دانشگاه پیام نور
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سمیه دانش

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

آشنا به متدهای روز تدریس مقاطع ابتدایی

دیدگاه دانش آموزان درباره سمیه دانش

5 از 5 1 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
0

امید قربانی

1 ماه پیش

خوب بود

ریاضی پنجم ابتدایی

ویدیو وجود ندارد!