فاطمه موذن

فاطمه موذن

استاد تایید شده

4.7 از 5

(مشاهده 15 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - شیراز

39 جلسه موفق

دانشجوی دکترا ریاضی از دانشگاه کاشان

تدریس به مدت 2 ترم در دانشگاه پیام نور

بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک

تدریس به مدت 2ترم در دانشگاه کاشان

درباره استاد

تدریس در دانشگاه های پیام نور، علمی کاربردی، آزاد و دولتی

تدریس به مدت 2 ترم در دانشگاه پیام نور

تدریس به مدت 2ترم در دانشگاه کاشان

تدریس به مدت 1ترم در دانشگاه علمی کاربردی

مولف دو کتاب

تلفن پشتیبانی
021-91005343