درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

فاطمه موذن

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
39 جلسه موفق
دانشجوی دکترا ریاضی از دانشگاه کاشان
  • تدریس به مدت 2 ترم در دانشگاه پیام نور
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • تدریس به مدت 2ترم در دانشگاه کاشان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فاطمه موذن

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی هندسه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

توابع مختلط

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

توپولوژی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

گراف

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

نظریه اعداد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

ریاضی گسسته دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

حل عددی معادلات دیفرانسیل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

جبرخطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
10٪
139,000 تومان

تدریس به مدت 2 ترم در دانشگاه پیام نور

تدریس به مدت 2ترم در دانشگاه کاشان

تدریس به مدت 1ترم در دانشگاه علمی کاربردی

مولف دو کتاب

دیدگاه دانش آموزان درباره فاطمه موذن

5 از 4.73 15 نفر امتیاز داده اند.

4.7
4.9
5
4.9

حامد نیک سرشت

5 ماه پیش

عالی بودن هم با سواد هستن هم کاری که میخواستیم و انجام دادن

مبانی ریاضی

فاطمه جمالی

8 ماه پیش

خیلی خوب بود راضی بودم

جبر خطی عددی

درسا کشاورز

8 ماه پیش

خیلی خوب بودند. راضی بودم

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!