فاطمه موذن

فاطمه موذن

استاد تایید شده

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - شیراز

7 جلسه موفق

درباره استاد فاطمه موذن

دانشجوی دکترا ریاضی از دانشگاه کاشان

تدریس به مدت 2 ترم در دانشگاه پیام نور

تدریس به مدت 2ترم در دانشگاه کاشان

تدریس به مدت 1ترم در دانشگاه علمی کاربردی

تدریس در دانشگاه های پیام نور، علمی کاربردی، آزاد و دولتی

تدریس به مدت 2 ترم در دانشگاه پیام نور

تدریس به مدت 2ترم در دانشگاه کاشان

تدریس به مدت 1ترم در دانشگاه علمی کاربردی

نظرات دانش‌آموزان درمورد استاد فاطمه موذن

5 از 5
5
5
0
5
رضا خرمی

رضا خرمی

جبر خطی

استاد خوبی بودند و راضی هستم

1 ماه پیش
تلفن پشتیبانی
021-54435000