درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
کیمیا فروغی

کیمیا فروغی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی شیمی از دانشگاه اصفهان
  • 6 سال تدریس شیمی به صورت خصوصی
  • دانشجوی دکترا شیمی از دانشگاه اصفهان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دارای مدرک TOLIMO

دارای مدرک سطح مقدماتی زبان انگلیسی

6 سال تدریس شیمی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!