درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
پارسا طباطبایی

پارسا طباطبایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
  • افتخار تحصیلی: مدرس گیتار در اموزشگاه نی داوود اصفهان از سال 95 تا کنون (8سال)
  • افتخار تحصیلی: مدرس گیتار آموزشگاه دستان اصفهان در سال 96 به مدت 1سال
  • افتخار تحصیلی: مدرس گیتار اموزشگاه رازک اصفهان در سال 94 به مدت 2 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس به کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان در اموزشگاهای معتبر اصفهان

استفاده از برزو ترین روش آموزشی در تدریس موسیقی

ویدیو وجود ندارد!