درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مریم احمدی نیا

مریم احمدی نیا

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
  • سابقه 16 سال تدریس و معاونت در دبستان های غیر انتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 16 سال تدریس و معاونت در دبستان های غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!