درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فاطمه چوپانی

فاطمه چوپانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • 3 سال تدریس در معتبرترین موسسات زبان مشهد و خصوصی
  • تدریس موفق در تایم کوتا برای زبان آموزان مدارس قبل امتحانات

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

3 سال تدریس در معتبرترین موسسات زبان مشهد و خصوصی

تدریس موفق در تایم کوتا برای زبان آموزان مدارس قبل امتحانات

ویدیو وجود ندارد!