درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سمیه باسط

سمیه باسط

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
4 جلسه موفق
کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی
  • 16 سال تدریس فیزیک تدریس در مدارس و دانشگاه
  • بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • تدریس در دانشگاه آزاد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در دانشگاه آزاد

تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی

تدریس در دانشگاه پیام نور

16 سال تدریس فیزیک تدریس در مدارس و دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!