درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
شبنم شِکَری

شبنم شِکَری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه کردستان
  • بیش از 6 سال سابقه تدریس در موسسات
  • تدریس برای آمادگی در امتحانات مدارس
  • تدریس خصوصی مکالمه با جدیدترین متدها

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

بیش از 6 سال سابقه تدریس در موسسات

تدریس خصوصی مکالمه با جدیدترین متدها

تدریس برای آمادگی در امتحانات مدارس

ویدیو وجود ندارد!