درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حجیه فاطمه قاسمی

حجیه فاطمه قاسمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی مهندسی کشاورزی علوم باغبانی از دانشگاه پیام نور مشهد
  • کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس در مدارس به مدت 10 سال

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!