درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
عباس جدیدی

عباس جدیدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه اصفهان
  • سابقه 15 سال تدریس در دانشگاه های آزاد و علمی کاربردی
  • تدریس در دانشگاه آزاد شهر قدس
  • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی واحد 21

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در دانشگاه آزاد شهر قدس

تدریس در دانشگاه آزاد شهریار

تدریس در دانشگاه علمی کاربردی واحد 21

چاپ مقاله علمی پژوهشی در مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران

تدریس در مرکز آموزش بانک ملت

تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 50

ویدیو وجود ندارد!