درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فاطمه (پریسا) شرفی

فاطمه (پریسا) شرفی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
1 جلسه موفق
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی رشت
  • 17 سال تدریس حضوری و آنلاین زبان انگلیسی
  • 7 سال تدریس در موسسه سفیر
  • تدریس در موسسات و دانشکده سما به عنوان مدرس و سوپروایزر

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

7 سال تدریس در موسسه سفیر

تدریس در موسسات و دانشکده سما به عنوان مدرس و سوپروایزر

همکاری با دانشگاه آزاد و مدرس کلاس ها و ورک شاب TTC

استاد دانشگاه غیرانتفاعی مهر نیکان

17 سال تدریس حضوری و آنلاین زبان انگلیسی

ویدیو وجود ندارد!