درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حسن احمدی

حسن احمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
1 جلسه موفق
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علمی کاربردی
  • 12 سال فعالیت و تجربه کاری در حوزه برنامه نویسی
  • 2 سال برگزاری دوره های آموزشی برنامه نویسی در موسسات

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

12 سال فعالیت و تجربه کاری در حوزه برنامه نویسی

2 سال برگزاری دوره های آموزشی برنامه نویسی در موسسات

ویدیو وجود ندارد!