درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

اکبر میلادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 21 سال
  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه قم
  • سابقه تدریس در آموزشگاه های معتبر
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط اکبر میلادی

تافل (TOEFL)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

جی آر ای (GRE)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 21 سال

سابقه تدریس در آموزشگاه های معتبر

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!