درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فیروزه مباهات

فیروزه مباهات

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • 20 سال ( تا کنون ) تدریس در کانون زبان ایران
  • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی
  • 3 سال سابقه تدریس در دبیرستان دخترانه طلوع دولت

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

20 سال ( تا کنون ) تدریس در کانون زبان ایران

تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

3 سال سابقه تدریس در دبیرستان دخترانه طلوع دولت

1 سال تدریس در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر

1 سال تدریس در مرکز زبان دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای گواهی نامه ارتقاء توانایی تدریس از کانون زبان ایران

ویدیو وجود ندارد!