درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
غفور احمدی

غفور احمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد علوم قرآنی از دانشکده علوم حدیث
  • 28 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • 7 سال تدریس در دبیرستان امیر کبیر زنجان
  • تدریس در مدرسه نمونه روزبه زنجان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

نمونه فرهنگیان مصطفی خمینی

تدریس در مدرسه نمونه روزبه زنجان

7 سال تدریس در دبیرستان امیر کبیر زنجان

28 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!