درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

خسرو دامیار

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه اراک
  • سابقه 30 سال تدریس در آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط خسرو دامیار

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

320,000 تومان

سابقه 30 سال تدریس در آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!