درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
خسرو دامیار

خسرو دامیار

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه اراک
  • سابقه 30 سال تدریس در آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 30 سال تدریس در آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!