درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سوگل عاطفی

سوگل عاطفی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دارای مدرک آیلتس نمره 6
  • دانش آموخته کانون زبان
  • 5 سال تدریس زبان انگلیسی در مدارس غیر انتفاعی و خصوصی
  • دارای فعالیت های پژوهشی و شرکت در کنفرانس بین المللی و ارائه کنفرانس و پوستر به زبان انگلیسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

5 سال تدریس زبان انگلیسی در مدارس غیر انتفاعی و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!