درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

محمد نوری

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
10 جلسه موفق
دکترا مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد
  • بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه شهید بهشتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد نوری

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

متره و برآورد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

هیدرولوژی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

متره و برآورد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

هیدرولیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

بناهای آبی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آبهای زیرزمینی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اصول مهندسی سد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه 12 سال تدریس دروس ریاضیات، معادلات دیفرانسیل و دروس تخصصی در دانشگاه های دولتی استان گلستان

سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی و ریاضیات دبیرستان

دیدگاه دانش آموزان درباره محمد نوری

5 از 2 1 نفر امتیاز داده اند.

2
2
0
0

مجتبی محمدی

4 ماه پیش

بسیار ضعیف واصلا کیفیت خوبی نداشت

هیدرولیک

ویدیو وجود ندارد!