درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مصطفی سیفی

مصطفی سیفی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرج
17 جلسه موفق
کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه خوارزمی تهران
  • کارشناسی دبیری زیست شناسی از دانشگاه فرهنگیان
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه 5 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 5 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

4 سال سابقه حضور به عنوان مشاور و دبیر در آموزشگاه قلم چی

ویدیو وجود ندارد!