درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد مهدی رنجبر

محمد مهدی رنجبر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد زمین شناسی از دانشگاه اصفهان
  • 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • تدریس در دبیرستان متوسطه اول و دوم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در دبیرستان متوسطه اول و دوم

30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!