درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
اسماعیل ساده

اسماعیل ساده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
  • 23 سال تدریس در جهاد دانشگاهی
  • متد تدریس براساس نیاز زبان آموز و ترکیبی از روش های نوین دنیا

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

23 سال تدریس در جهاد دانشگاهی

ویدیو وجود ندارد!