درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سمیه فتاحی

سمیه فتاحی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • 28 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • تدریس در مدرسه تیزهوشان
  • تدریس در مدرسه نمونه دولتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدرسه تیزهوشان

تدریس در مدرسه نمونه دولتی

28 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!