درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمدرضا صرامی

محمدرضا صرامی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی تربیت دبیر زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
  • سابقه 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • تدریس با بیان ساده و مفهومی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!