این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهتاب افشاری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی دبیری شیمی از دانشگاه اصفهان
  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه اصفهان
  • دبیر بازنشسته آموزش پرورش
  • سابقه تدریس در مدارس تیزهوشان و دولتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهتاب افشاری

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

535,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

535,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

600,000 تومان

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

535,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

535,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

600,000 تومان

سابقه تدریس در مدارس تیزهوشان و دولتی

تدریس شیمی به روش ساده و قابل فهم

سابقه تدریس خصوصی بیش از 20 سال

ویدیو وجود ندارد!