درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
نسرین نصوحی

نسرین نصوحی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
مدرک Dele از موسسه زبان cervantes از مادرید
  • دانش آموخته موسسه Don Quijote مادرید
  • سابقه 3 سال تدریس در آموزشگاه البرز و خصوصی
  • تدریس در آموزشگاه های برتر تهران و اصفهان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در آموزشگاه های برتر تهران و اصفهان

مدرک Dele از موسسه زبان cervantes از مادرید

دانش آموخته موسسه Don Quijote مادرید

سابقه 3 سال تدریس در آموزشگاه البرز و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!