درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

احسان توکلی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • تدریس خصوصی زیست
  • تسلط کامل بر کتب درسی
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط احسان توکلی

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

تدریس خصوصی زیست

تسلط کامل بر کتب درسی

ویدیو وجود ندارد!