عماد مقیمی

عماد مقیمی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

دکترا فیزیک از دانشگاه خوارزمی تهران

کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی کرج

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد به مدت پنج سال

مدیر اسبق مرکز رشد یکی از واحدهای دانشگاه آزاد

درباره استاد

آموزش مفهومی مفاهیم فیزیک به نحوی که با گذشت زمان به فراموشی سپرده نشود حل تمارین و تست های موجود با کمترین مقدار فرمول مورد نیاز برای به خاطر سپردن تدریس دروس فیزیک تمام مقاطع دبیرستان و مقاطع پایه در دانشگاه

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد به مدت پنج سال

مدیر اسبق مرکز رشد یکی از واحدهای دانشگاه آزاد

سابقه تدریس خصوصی حرفه ای فیزیک

تلفن پشتیبانی
021-91005343