درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

مهرداد حامدنیا

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس حضوری - تهران
260 جلسه موفق
کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی
  • معلم رسمی آموزش و پرورش به مدت 3 سال
  • بیش از پنج سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • دارای مدرک دوره اخلاق حرفه‌ای تدریس استادبانک

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهرداد حامدنیا

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

مربی آموزشی بنیاد علوی

دیدگاه دانش آموزان درباره مهرداد حامدنیا

5 از 4.88 24 نفر امتیاز داده اند.

4.9
4.8
4.8
4.9

امیرحسین کاظمی

2 ماه پیش

پسرم راضی بود

ریاضی پنجم ابتدایی

سامیار احمدی

6 ماه پیش

ایشان در درس و حل مشکل پسر بنده ضعیف بودن

ریاضی ششم ابتدایی

برسام ملکوتی

1 سال پیش

خیلی ارام و متین هستند و مفاهیم رو خیلی خوب به فرزندم انتقال دادند .

ریاضی ششم ابتدایی

ویدیو وجود ندارد!